Stubbefresing er en skånsom og effektiv måte å blir kvitt irriterendestubber og røtter på. Vi freser stubbene ned til 30 cm under bakkenivåog vi er også behjelpelig med å fylle på jord og så i gress. Vår beltegående maskin kommer seg fram de fleste plassene og har enda til gode å møte en utfordrende stubbe!