Felling av trær kan være enkelt, men det kan også være mere utfordrende og risikofylt. Med gode hjelpemidler og ulike metoder så finner vi bestandig trygge måter og få treet ned på, enten det er hjemme eller på hytta!